SOS sesuvyČeská geologická služba

 • Mapa se známými sesuvy pro zjištění nebezpečí při stavbě domu (https://mapy.geology.cz/svahove_nestability)
 • Havarijní linka +420 234 742 222 se záznamníkem pro ohlášení havarijní situace (http://www.geology.cz/extranet/sgs/krizova-linka)


 • Ústav struktury a mechaniky hornin

  AV ČR

 • Mapa sesuvů vytvořená ze zpráv v médiích – popisuje místo vzniku, typ sesuvu a taky způsobené škody (https://www.irsm.cas.cz/sesuvy)


 • Centrum dopravního výzkumu

 • Aktuální omezení provozu na pozemních komunikacích v důsledku sesuvů a dalších pohrom (http://www.rupok.cz/aktualne.php?lang=cs)


 • Pro další čtení...

 • Sesuvy – podceňované nebezpečí (http://www.academia.cz/edice/kniha/sesuvy-podcenovane-nebezpeci)
 • Zodpovědné plánování: Území a sesuvy (https://www.ilaw.cas.cz/uvod/aktuality/zodpovedne-planovani-uzemi-a-sesuvy.html)