Sesuvy ničí náš majetek
Sesuvy mají výrazný vliv na utváření naší krajiny
Sesuvy ničí náš majetek
Sesuvy ohrožují komunikace
Sesuvy mají výrazný vliv na utváření naší krajiny
Sesuvy ničí náš majetek
Sesuvy mají výrazný vliv na utváření naší krajiny
Sesuvy ohrožují komunikace
Sesuvy ničí náš majetek

Proč jsou sesuvy nebezpečené?

V podmínkách České republiky sesuvy poškozují např. domy, rekreační objekty a jsou zodpovědné za přerušení provozu na silnicích a železnicích. Ztráty na životech jsou zcela výjimečné! Předcházení škodám, které mohou sesuvy způsobit, je hlavní důvod jejich vědeckého studia.Více informací

Kde vznikají sesuvy?

Znalost míst, kde vznikly sesuvy je nejen důležitá z pohledu plánování a realizace sanačních opatření, ale hlavně pro prevenci budoucích škod. Celá řada vědeckých prací a desetiletí zkušeností s výzkumem míst vzniku sesuvů v ČR ukazují, že velká část „nových“ sesuvů vznikla v místech, kde byl sesuv již v minulosti. Znalost současného rozšíření sesuvů v tak poskytuje základní informaci pro prevenci škod v budoucnosti.


Více informací

Kdy mohou vzniknout sesuvy?

Velká většina sesuvů v ČR vzniká v důsledku extrémních srážek nebo v kombinaci deště a tání sněhu. Podle konkrétních geologických podmínek a hloubkového dosahu sesuvu, mohou k jejich vzniku vézt dlouhodobě nadprůměrné srážky, nebo relativně krátké, ale velmi intenzivní, tzv. přívalové deště, anebo kombinace obou typů srážek.


Více informací

Jak se bránit sesuvům?

Nejjednodušším a nejlevnějším způsobem jak minimalizovat škody způsobené sesuvy, je nestavět v místech, kde je největší pravděpodobnost jejich vzniku.


Více informací